Peanut Button

דף נחיתה לסטודיו למציאות מדומה

Peanut Button היא חברה צעירה היוצרת חוויות ומשחקי מציאות מדומה. 

יעצתי להם בבנית ממשק בתוך משחק שיצרו, ובמקביל עיצבתי ובניתי עבורם דף נחיתה.

המחקר

מטרת האתר של SYB בראש ובראשונה הוא לספק מידע ללקוחות על אפשרויות ההפלגה השונות.

החל מסוג החופשה, דרך סוג כלי השייט המושכר ועד יעדי ועונות ההפלגה המומלצות.

האתר נותן את האפשרות לחפש ולהזמין סירה באופן עצמאי בעזרת מנוע חיפוש המוטמע בו.

מהר מאוד בשלב המחקר, גיליתי שרוב של 87% (מהנשאלים) ששכרו סירה בעבר, השתמשו באתר חיפוש סירות אך שכרו את הסירה ישירות מול הסוכן. 

המסקנה היתה שמטרת האתר השניה היא לעודד יצירת קשר בין הלקוח לסוכן.

המשתמשים של SYB מתחלקים למספר קבוצות גיל ומצב סוציו-אקונומי שונות, אך במחקר התגלה שהצרכים ונקודות הכאב דומים מאוד. 

לעומת זאת, התשובות בשאלונים חילקו את קהל היעד לשתי קוצות חדשות- בעלי נסיון שייט וחסרי נסיון. כדי לענות על צרכי שתי הקבוצות, המידע באתר מתרכז ביעדי הפלגה חדשים (עבור המנוסים) ובמידע תהליך השכרת הסירה והאפשרויות השונות עבור מתחילים.

ארכיטקטורת המידע

האתר של SYB מחולקת לשני חלקים עיקריים.

הראשון כולל מידע מקיף על אפשרויות ההשכרה, היעדים והסוכנות עצמה.

השני מתרכז בחיפוש הסירה ובמבצעים.

התוצאה

בתהליך האפיון, כמו גם בתהליך העיצוב, השתדלתי לשמור על פשטות, גם מבחינת התוכן וגם מבחינה ויזואלית.

הדוגמאות למטה מציגות עמודים נבחרים מהאתר (שטרם עלה במלואו לרשת).

אתה במרכז.png

תמיר גלס 

מאפיין חווית משתמש